Služby

Rezanie a vŕtanie železobetónov


Stenová píla HILTI DSTS5E
 • Rezanie železobetónových blokov a murovaných materiálov do hĺbky resp. hrúbky 300mm.
 • Výrezy okien a dverí v panelových domoch, bytovkách, rodinných domoch.
 • Prispôsobovacie práce – prírezy balkónov, zábradlí, ochranných a operných múrov.
 • Rezanie otvorov pre technologické prestupy.
 • Šikmé rezy, dilatačné špáry.
DSTS5E

Stenová píla HILTI DSTS20E
 • Profesionálne riešenie rezania stien v stredne až silno armovanom betóne, murive a prírodnom kameni do hĺbky resp. hrúbky až 53cm.
 • Rezanie a zväčšovanie otvorov pre okná, dvere, rezanie dilatácií.
 • Prispôsobovacie práce na fasádach, priečkach oporných múroch a pod.
 • Demolačné bezotrasové práce.
DSTS5E

Podlahová rezačka (Lissmac, Husqvarna, RS600)
 • Rezanie podlahových betónov do hĺbky 30cm
 • Rezanie dilatácií
 • Prispôsobovacie práce, prestupy technológií na podlahách
 • Bezotrasové demolácie železobetónových objektov, mostov v exteriéroch
Lissmac, Husqvarna, RS600

Lanová píla, rezací poloautomat Husqvarna CS 2512
 • Rezanie nekonečným lanom
 • Materiály: železobeton, murivo, kameň, čistá stavebná aj konštrukčná oceľ.
 • Rezanie neobmedzenej hrúbky rezaného materiálu napr.veľmi silných stien, okien, dverí, schodísk.
 • Rekonštrukcie, podrezávanie historických budov, obytných domov
 • Prispôsobenie pôvodných základov pod nové technológie.
 • Bezotrasové demolácie železobetónových objektov
Husqvarna CS 2512

Jadrové vŕtačky HILTI DD 500, DD 400, DD 250, DD 160
 • Vŕtanie otvorov až do 600mm priemeru hĺbky od 0 do 6m vo vyztuženom betóne, rôznych typoch kameňa, čistej stavebnej alebo konštrukčnej ocele.
 • Otvory pre aplikáciu stenovej či lanovej píly.
 • Otvory pre rúry, ventilátory, klimatizáciu atd.
 • Vŕtanie veľkých priemerov, napr. revizné otvory.
 • Hĺbinné vŕtanie (do betónových základov, opravné práce).
 • Vŕtanie do vysoko vystuženém betónu, napr. Jadrové elektrárne, mosty, železiarne...
HILTI DD 500, DD 400, DD 250, DD 160

Lepenie Sika CarboDur

Aby sme mohli priniesť komplexnú ponuku služieb pre zákazníkov, ponúkame ako jedna z mála firiem na Slovensku, certifikované lepenie Sika CarboDur. Táto progresívna technológia nachádza uplatnemnie v prípade zosilňovania nadpražia po vyrezaní nových dverných otvorov. Takisto v prípade zosilnenia únosnosti železobetónových konštrukcií pri komplexných rekonštrukciách stavieb.

Sika CarboDur