Cenník

Jadrové vŕtanie

Jednotkové ceny na vyvŕtanie otvorov do železobetonovej konštrukcii vŕtacou technikou HILTI:

Priemer otvoru Jedn. cena
hĺbka 10mm
Priemer otvoru Jedn. cena
hĺbka 10mm
Priemer otvoru Jedn. cena
hĺbka 10mm
Priemer otvoru Jedn. cena
hĺbka 10mm
52 mm

0.93 €

102 mm 1.16 € 152 mm 1.76 € 250 mm 2.89 €
62 mm 0.93 € 112 mm 1.29 € 162 mm 1.86 € 300 mm 3.42 €
72 mm 0.93 € 122 mm 1.39 € 172 mm 1.96 € 350 mm 4.02 €
82 mm 0.93 € 132 mm 1.49 € 182 mm 2.05 € 400 mm 4.61 €
92 mm 1.06 € 142 mm 1.69 € 200 mm 2.29 € 500 mm 6.24 €

Ceny sa môžu meniť od konkrétnych podmienok pri vŕtaní, napr. práce vo výškach, presuny po stavbe, nadmerný výskyt oceľových prvkov v betóne. Pri vrtoch kratších ako 20cm sa pripočítava 2.99 € na otvor.

Príklepové vŕtanie do prostého betónu

 • do 10mm.................................. 10.95 €/bm
 • od 10 do 20 mm...................... 23.23 €/bm
 • od 20 do 30 mm...................... 36.51 €/bm

Rezanie stenovou pílou

 • Rezanie otvorov v železobetónových stenách stenovou pílou HILTI DS-TS5-E do hĺbky 25cm, jednotková cena Sk/m2 plochy rezu ............................................ 250 - 350 €
 • Rezanie otvorov v železobetónových stenách stenovou pílou HILTI DS-TS20-E od hĺbky 25 do 55cm, jednotková cena / m2 plochy rezu ................................... 250 - 350 €
 • Rezanie murovaných stien stenovou pílou HILTI DS-TS5-SE do hĺbky 25cm, jednotková cena Sk/m2 plochy rezu ................................................................................ 190 €
 • Rezanie železobetónových konštrukcií lanovou pílou Husqvarna do neobmedzenej hĺbky jednotková cena Sk/m2 ....................................................................... 200 - 400 €
 • Doprava 0.5 €/km, min. 20 €

Štandardné práce na bytoch

 • dverný otvor 70x200, hrúbka steny 10cm
 • dverný otvor 70x200, hrúbka steny 15cm
 • dverný otvor 80x200, hrúbka steny 10cm
 • dverný otvor 80x200, hrúbka steny 15cm
 • dverný otvor 90x200, hrúbka steny 10cm
 • dverný otvor 90x200, hrúbka steny 15cm
 • dverný otvor 90x200, hrúbka steny 20cm

Súčasťou prác je vyrezanie otvoru vrátane odsávania vody pri rezaní, demontáž a podelenie odpadového betónu na kusy, ktoré možno vynosiť z bytu výťahom alebo schodiskom.

Všetky ceny sú uvádzané bez 20%DPH.